PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:40:03 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:39:58 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai01:39:54 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
4Khách vãng lai01:32:59 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
5Khách vãng lai01:05:03 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01327
6Khách vãng lai01:01:05 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai01:00:59 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai00:54:32 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
9Khách vãng lai00:47:01 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11178
10Khách vãng lai00:30:22 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai00:25:00 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
12Khách vãng lai00:18:26 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
13Khách vãng lai00:17:39 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=462
14Khách vãng lai00:09:12 http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
20 11 2018