PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai23:30:18
2Khách vãng lai23:30:11
3Khách vãng lai23:27:57
4Vũ Thị Hằng21:37:16
5Khách vãng lai21:21:19
6Khách vãng lai21:20:34
7Khách vãng lai21:06:54
8Khách vãng lai21:01:55
9Khách vãng lai21:00:52
10Khách vãng lai21:00:48
11Phạm Thị Huấn20:29:46
12Khách vãng lai20:29:33
13Phạm Thị Huấn20:18:04
14Phạm Thị Huấn20:07:41
15Khách vãng lai20:07:26
16Khách vãng lai19:58:31
17Khách vãng lai19:29:23
18Khách vãng lai19:29:06
19Nguyễn Đức Truyền19:28:31
20Khách vãng lai19:28:13
21Khách vãng lai16:52:50
22Vũ Thị Lân16:51:38
23Khách vãng lai15:57:59
24Vũ Xuân Hùng14:57:12
25Vũ Xuân Hùng14:57:03
26Khách vãng lai12:41:20
27Khách vãng lai12:39:40
28Khách vãng lai10:39:44
29Khách vãng lai09:19:22
30Khách vãng lai08:17:30
31Khách vãng lai08:03:28
32Vũ Thị Thu04:07:51
33Khách vãng lai04:05:46
17 11 2019