PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01337 Tiếng Anh 9 Sách giáo viên Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01336 Tiếng Anh 9 Sách giáo viên Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01335 Tiếng Anh 9 Sách giáo viên Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01334 Tiếng Anh 9 Sách giáo viên Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01333 Tiếng Anh 8 Sách giáo viên Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01332 Tiếng Anh 8 Sách giáo viên Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01331 Tiếng Anh 8 Sách giáo viên Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01330 Tiếng Anh 8 Sách giáo viên Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Đang mượn
GKNN-00086 Tiếng Anh 9 Sách học sinh Tập 2Hoàng Văn VânTiếng Anh Đang mượn
GKNN-00085 Tiếng Anh 9 Sách học sinh Tập 2Hoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
GKNN-00084 Tiếng Anh 9 Sách học sinh Tập 1Hoàng Văn VânTiếng Anh Đang mượn
GKNN-00083 Tiếng Anh 9 Sách học sinh Tập 1Hoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
BTNN-00066 Tiếng Anh 9 Sách bài tập Tập 2Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Trong kho
BTNN-00065 Tiếng Anh 9 Sách bài tập Tập 2Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Trong kho
BTNN-00064 Tiếng Anh 9 Sách bài tập Tập 1Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Trong kho
12345678910...