PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SGKC-00412 Tin học 8Nguyễn Chí CôngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00411 Tin học 8Nguyễn Chí CôngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00410 Tin học 8Nguyễn Chí CôngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00409 Tin học 8Nguyễn Chí CôngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00408 Tin học 8Nguyễn Chí CôngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00407 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8Trần Thị ThuSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00406 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8Trần Thị ThuSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00405 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8Trần Thị ThuSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00404 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8Trần Thị ThuSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00403 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8Trần Thị ThuSách giáo khoa Đang mượn
SGKC-00402 Bài Tập Tin học 8Hà Đặng cao TùngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00401 Bài Tập Tin học 8Hà Đặng cao TùngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00400 Bài Tập Tin học 8Hà Đặng cao TùngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00399 Bài Tập Tin học 8Hà Đặng cao TùngSách giáo khoa Trong kho
SGKC-00398 Bài Tập Tin học 8Hà Đặng cao TùngSách giáo khoa Trong kho
12345678910...