PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKTD-00024 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước(Dành cho học sinh trung học)Lê Văn XemTham khảo thể dục Trong kho
TKTD-00023 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước(Dành cho học sinh trung học)Lê Văn XemTham khảo thể dục Trong kho
TKTD-00022 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước(Dành cho học sinh trung học)Lê Văn XemTham khảo thể dục Trong kho
TKTD-00021 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước(Dành cho học sinh trung học)Lê Văn XemTham khảo thể dục Trong kho
TKTD-00020 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước(Dành cho học sinh trung học)Lê Văn XemTham khảo thể dục Trong kho
TKTD-00019 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước(Dành cho học sinh trung học)Lê Văn XemTham khảo thể dục Trong kho
TKTD-00018 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước(Dành cho học sinh trung học)Lê Văn XemTham khảo thể dục Trong kho
TKTD-00017 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước(Dành cho học sinh trung học)Lê Văn XemTham khảo thể dục Trong kho
SNV-00008 Công nghệ 6 Kinh tế gia đình (SGV)Nguyễn Minh ĐườngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01329 Tiếng Anh 7 Sách giáo viên Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01328 Tiếng Anh 7 Sách giáo viên Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01327 Tiếng Anh 7 Sách giáo viên Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01326 Tiếng Anh 7 Sách giáo viên Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
GKNN-00078 Tiếng Anh 7 Sách học sinh Tập 2Hoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
GKNN-00077 Tiếng Anh 7 Sách học sinh Tập 2Hoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
12345678910...