PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00008 Công nghệ 6 Kinh tế gia đình (SGV)Nguyễn Minh ĐườngSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01329 Tiếng Anh 7 Sách giáo viên Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01328 Tiếng Anh 7 Sách giáo viên Tập 2Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01327 Tiếng Anh 7 Sách giáo viên Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01326 Tiếng Anh 7 Sách giáo viên Tập 1Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ Trong kho
GKNN-00078 Tiếng Anh 7 Sách học sinh Tập 2Hoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
GKNN-00077 Tiếng Anh 7 Sách học sinh Tập 2Hoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
GKNN-00075 Tiếng Anh 7 Sách học sinh Tập 1Hoàng Văn VânTiếng Anh Trong kho
GKNN-00074 Tiếng Anh 7 Sách học sinh Tập 1Hoàng Văn VânTiếng Anh Đang mượn
BTNN-00058 Tiếng Anh 7 Sách bài tập Tập 2Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Trong kho
BTNN-00057 Tiếng Anh 7 Sách bài tập Tập 2Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Trong kho
BTNN-00055 Tiếng Anh 7 Sách bài tập Tập 1Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Trong kho
BTNN-00054 Tiếng Anh 7 Sách bài tập Tập 1Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Đang mượn
BTNN-00056 Tiếng Anh 7 Sách bài tập Tập 2Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Đang mượn
BTNN-00053 Tiếng Anh 7 Sách bài tập Tập 1Hoàng Văn VânBài tập tiếng Anh Trong kho
12345678910...