PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01403 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Sách giáo viên)Lưu Thu ThủySách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01402 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Sách giáo viên)Lưu Thu ThủySách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01401 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Sách giáo viên)Lưu Thu ThủySách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01400 Mĩ thuật 7 (Sách giáo viên)Phạm Văn TuyếnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01399 Mĩ thuật 7 (Sách giáo viên)Phạm Văn TuyếnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01398 Mĩ thuật 7 (Sách giáo viên)Phạm Văn TuyếnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01397 Âm nhạc 7 (Sách giáo viên)Đỗ Thanh HiênSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01396 Âm nhạc 7 (Sách giáo viên)Đỗ Thanh HiênSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01395 Âm nhạc 7 (Sách giáo viên)Đỗ Thanh HiênSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01394 Giáo dục công dân 7 (Sách giáo viên)Nguyễn Thị Mỹ LộcSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01393 Giáo dục công dân 7 (Sách giáo viên)Nguyễn Thị Mỹ LộcSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01392 Giáo dục công dân 7 (Sách giáo viên)Nguyễn Thị Mỹ LộcSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01391 Lịch sử và Địa lý 7 (Sách giáo viên)Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết ThịnhSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01390 Lịch sử và Địa lý 7 (Sách giáo viên)Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết ThịnhSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01389 Lịch sử và Địa lý 7 (Sách giáo viên)Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết ThịnhSách nghiệp vụ Đang mượn
12345678910...