PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bài tập Địa Lí 2 17600
2 Bài tập Mĩ thuật 3 15000
3 Tin học THCS quyển 2 3 42900
4 Bài tập Sinh học 3 26400
5 Bài tập Lịch sử 3 26200
6 Bài tập Âm Nhạc 4 20800
7 Bài tập Giáo dục công dân 4 23000
8 Tin học THCS quyển 1 5 32500
9 Công nghệ cắt may 5 21500
10 Công nghệ nấu ăn 5 23500
11 Công nghệ sửa chữa xe đạp 5 14500
12 Sách tham khảo công dân 18 414000
13 Công nghệ trồng cây ăn quả 20 88000
14 Công nghệ lắp đặt mạng điện 21 73900
15 Tham khảo thể dục 24 416000
16 Bài tập hoá học 31 187500
17 Thế giới trong ta 31 558000
18 Văn học và tuổi trẻ 39 459000
19 Sách Hồ Chí Minh 40 1491300
20 Hóa học 41 350400
21 Bài tập toán tập 1 42 296500
22 Bài tập ngữ văn tập 2 47 229900
23 Bài tập vật lí 48 115600
24 Bài tập ngữ văn tập 1 48 237000
25 Sách tham khảo địa 49 1256600
26 Công nghệ 50 505800
27 Sách tham khảo 51 2276050
28 Bài tập toán tập 2 52 310400
29 Sách thiếu nhi 54 1721700
30 Bài tập tiếng Anh 57 542500
31 Vật lí 62 357300
32 Giáo dục công dân 67 185700
33 Tạp chí thiết bị giáo dục 68 1178000
34 Địa lí 68 598100
35 Lịch sử 69 487100
36 Toán tập 1 70 381800
37 Mỹ thuật và âm nhạc 71 609100
38 Sinh học 71 812000
39 Sách pháp luật 71 6929200
40 Toán tập 2 72 354200
41 Sách tham khảo lịch sử 75 1408100
42 Dạy và học ngày nay 76 1365400
43 Tạp chí khoa học giáo dục 76 1326000
44 Ngữ văn tập 2 77 551300
45 Tiếng Anh 78 1058500
46 Ngữ văn tập 1 81 622700
47 Sách tham khảo hoá 98 1608900
48 Sách tham khảo sinh 135 2112400
49 Sách tham khảo lí 136 2357000
50 Sách đạo đức 161 2504800
51 Sách tham khảo tiếng Anh 180 3762300
52 Tạp chí giáo dục 261 3318200
53 Thế giới mới 305 3299900
54 Sách tham khảo toán 602 11259700
55 Sách tham khảo văn 703 13629200
56 Toán tuổi thơ 1059 5383500
57 Sách nghiệp vụ 1298 24041452
 
TỔNG
6895
103295902