PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6A     
2Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6B     
3Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6C     
4Đào Việt PhươngNgoại ngữ7A     
5Đào Việt PhươngNgoại ngữ7B     
6Đào Việt PhươngNgoại ngữ7C     
7Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8A     
8Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8B     
9Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ9A     
10Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ9B     
11Bùi Thị TrangNgữ văn6A     
12Bùi Thị TrangNgữ văn6B     
13Bùi Thị TrangNgữ văn6C     
14Vũ Thị Minh HàNgữ văn7A     
15Vũ Thị Minh HàNgữ văn7B     
16Vũ Thị Minh HàNgữ văn7C     
17Vũ Thị LânNgữ văn8A     
18Vũ Thị LânNgữ văn8B     
19Vũ Thị Minh HàNgữ văn9A     
20Vũ Thị LânNgữ văn9B     
21Đặng Thị KhuyênToán6A     
22Đặng Thị KhuyênToán6B     
23Phạm Thị DuyToán6C     
24Phạm Thị DuyToán7A     
25Vũ Thị HằngToán7B     
26Đặng Thị KhuyênToán7C     
27Vũ Thị HằngToán8A     
28Vũ Đăng ĐồngToán8B     
29Vũ Đăng ĐồngToán9A     
30Vũ Đăng ĐồngToán9B