PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6A     
2Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6B     
3Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6C     
4Đào Việt PhươngNgoại ngữ7A     
5Đào Việt PhươngNgoại ngữ7B     
6Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8A     
7Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8B     
8Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ9A     
9Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ9B     
10Bùi Thị TrangNgữ văn6A     
11Bùi Thị TrangNgữ văn6B     
12Bùi Thị TrangNgữ văn6C     
13Vũ Thị Minh HàNgữ văn7A     
14Vũ Thị Minh HàNgữ văn7B     
15Vũ Thị LânNgữ văn8A     
16Vũ Thị LânNgữ văn8B     
17Vũ Thị LânNgữ văn9A     
18Vũ Thị Minh HàNgữ văn9B     
19Vũ Thị LinhToán6A     
20Vũ Tùng LâmToán6B     
21Phạm Thị DuyToán6C     
22Phạm Thị DuyToán7A     
23Vũ Tùng LâmToán7B     
24Vũ Đăng ĐồngToán8A     
25Vũ Thị HằngToán8B     
26Vũ Đăng ĐồngToán9A     
27Vũ Đăng ĐồngToán9B