PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6A     
2Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6B     
3Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6C     
4Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7A     
5Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7B     
6Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8A     
7Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8B     
8Đào Việt PhươngNgoại ngữ9A     
9Đào Việt PhươngNgoại ngữ9B     
10Vũ Thị ThuNgữ văn6A     
11Vũ Thị ThuNgữ văn6B     
12Vũ Thị ThuNgữ văn6C     
13Vũ Thị Minh HàNgữ văn7A     
14Vũ Thị Minh HàNgữ văn7B     
15Vũ Thị LânNgữ văn8A     
16Vũ Thị LânNgữ văn8B     
17Vũ Thị Minh HàNgữ văn9A     
18Vũ Thị LânNgữ văn9B     
19Phạm Thị DuyToán6A     
20Vũ Thị QuyếtToán6B     
21Vũ Thị QuyếtToán6C     
22Phạm Thị DuyToán7A     
23Vũ Thị HằngToán7B     
24Vũ Đăng ĐồngToán8A     
25Vũ Thị QuyếtToán8B     
26Vũ Đăng ĐồngToán9A41    
27Vũ Đăng ĐồngToán9B42