PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6A44    
2Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6B43    
3Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7A29    
4Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7B29    
5Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8A33    
6Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8B30    
7Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8C31    
8Đào Việt PhươngNgoại ngữ9A     
9Đào Việt PhươngNgoại ngữ9B     
10Vũ Thị ThuNgữ văn6A     
11Vũ Thị ThuNgữ văn6B     
12Vũ Thị Minh HàNgữ văn7A     
13Vũ Thị Minh HàNgữ văn7B     
14Vũ Thị LânNgữ văn8A     
15Vũ Thị LânNgữ văn8B     
16Vũ Thị ThuNgữ văn8C     
17Vũ Thị LânNgữ văn9A     
18Vũ Thị Minh HàNgữ văn9B     
19Phạm Thị DuyToán6A     
20Vũ Thị QuyếtToán6B     
21Vũ Duy LăngToán7A29    
22Vũ Duy LăngToán7B29    
23Vũ Thị QuyếtToán8A33    
24Vũ Đăng ĐồngToán8B30    
25Phạm Thị DuyToán8C31    
26Vũ Đăng ĐồngToán9A31    
27Vũ Đăng ĐồngToán9B32