PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị HoàÂm nhạc6A271111
2Vũ Thị HoàÂm nhạc6B291111
3Vũ Thị HoàÂm nhạc7A311111
4Vũ Thị HoàÂm nhạc7B311111
5Vũ Thị HoàÂm nhạc7C301111
6Vũ Thị HoàÂm nhạc8A341111
7Vũ Thị HoàÂm nhạc8B341111
8Phạm Thị HuấnCông nghệ6A 1221
9Phạm Thị DuyCông nghệ6B291221
10Vũ Thị HằngCông nghệ7A311211
11Vũ Thị HằngCông nghệ7B311211
12Vũ Thị HằngCông nghệ7C301211
13Vũ Thị HằngCông nghệ8A341221
14Vũ Thị HằngCông nghệ8B341221
15Vũ Thị HằngCông nghệ9A271211
16Vũ Thị HằngCông nghệ9B291211
17Bùi Đức BắcĐịa lí6A271111
18Bùi Đức BắcĐịa lí6B291111
19Bùi Đức BắcĐịa lí7A311211
20Bùi Đức BắcĐịa lí7B311211
21Bùi Đức BắcĐịa lí7C301211
22Bùi Đức BắcĐịa lí8A341111
23Bùi Đức BắcĐịa lí8B341111
24Vũ Thị ThuĐịa lí9A271211
25Bùi Đức BắcĐịa lí9B291211
26Bùi Đức BắcGdcd6A271111
27Bùi Đức BắcGdcd6B291111
28Vũ Thị HoàGdcd7A311111
29Vũ Thị HoàGdcd7B311111
30Vũ Thị HoàGdcd7C301111
31Bùi Đức BắcGdcd8A341111
32Bùi Đức BắcGdcd8B341111
33Bùi Đức BắcGdcd9A271111
34Bùi Đức BắcGdcd9B291111
35Nguyễn Đức TruyềnHóa học8A341231
36Nguyễn Đức TruyềnHóa học8B341231
37Nguyễn Đức TruyềnHóa học9A271231
38Nguyễn Đức TruyềnHóa học9B291231
39Vũ Thị Kiều OanhLịch sử6A271111
40Vũ Thị Kiều OanhLịch sử6B291111
41Vũ Thị Kiều OanhLịch sử7A311211
42Vũ Thị Kiều OanhLịch sử7B311211
43Vũ Thị Kiều OanhLịch sử7C301211
44Vũ Thị Kiều OanhLịch sử8A341211
45Vũ Thị Kiều OanhLịch sử8B341211
46Vũ Thị Kiều OanhLịch sử9A271111
47Vũ Thị Kiều OanhLịch sử9B291111
48Vũ Thị XoanMĩ thuật6A271111
49Vũ Thị XoanMĩ thuật6B291111
50Vũ Thị XoanMĩ thuật7A311111
51Vũ Thị XoanMĩ thuật7B311111
52Vũ Thị XoanMĩ thuật7C301111
53Vũ Thị XoanMĩ thuật8A 1111
54Vũ Thị XoanMĩ thuật8B341111
55Vũ Thị XoanMĩ thuật9A271111
56Vũ Thị XoanMĩ thuật9B291111
57Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6A282221
58Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6B292221
59Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7A312221
60Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7B 2221
61Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7C302221
62Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8A352221
63Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8B342221
64Vũ Xuân HùngNgoại ngữ9A271221
65Vũ Xuân HùngNgoại ngữ9B291221
66Vũ Thị ThuNgữ văn6A272351
67Vũ Thị ThuNgữ văn6B292351
68Vũ Thị Minh HàNgữ văn7A312351
69Vũ Thị Minh HàNgữ văn7B312351
70Vũ Thị ThuNgữ văn7C302351
71Vũ Thị LânNgữ văn8A342351
72Vũ Thị LânNgữ văn8B342351
73Vũ Thị Minh HàNgữ văn9A272361
74Vũ Thị LânNgữ văn9B292361
75Nguyễn Thị HươngSinh học6A271311
76Nguyễn Thị HươngSinh học6B291311
77Nguyễn Thị HươngSinh học7A311311
78Nguyễn Thị HươngSinh học7B311311
79Nguyễn Thị HươngSinh học7C301311
80Nguyễn Thị HươngSinh học8A341311
81Nguyễn Thị HươngSinh học8B341311
82Nguyễn Thị HươngSinh học9A271311
83Nguyễn Thị HươngSinh học9B291311
84Vũ Trọng VĩnhThể dục6A271231
85Vũ Trọng VĩnhThể dục6B291231
86Vũ Trọng VĩnhThể dục7A311231
87Vũ Trọng VĩnhThể dục7B311231
88Vũ Trọng VĩnhThể dục7C301231
89Vũ Trọng VĩnhThể dục8A341231
90Vũ Trọng VĩnhThể dục8B341231
91Vũ Trọng VĩnhThể dục9A271231
92Vũ Trọng VĩnhThể dục9B291231
93Phạm Thị HuấnToán6A272231
94Phạm Thị DuyToán6B292231
95Vũ Duy LăngToán7A312231
96Vũ Duy LăngToán7B312231
97Phạm Thị DuyToán7C302231
98Phạm Thị HuấnToán8A342231
99Vũ Đăng ĐồngToán8B342231
100Vũ Đăng ĐồngToán9A272231
101Vũ Đăng ĐồngToán9B292231
102Vũ Thị HằngVật lí6A27    
103Phạm Thị HuấnVật lí6B     
104Vũ Duy LăngVật lí7A311121
105Vũ Duy LăngVật lí7B311121
106Vũ Duy LăngVật lí7C301121
107Vũ Đăng ĐồngVật lí8A341121
108Vũ Đăng ĐồngVật lí8B341121
109Vũ Thị HằngVật lí9A271221
110Vũ Thị HằngVật lí9B291221