PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Thương
   Sinh ngày: 24/08/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Hà Tiên- Thái Dương - Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba cấp huyện môn Thể dục
   Năm học: 2016 - 2017
   Đinh Thị Hà
   Sinh ngày: 26/06/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hà Tiên - Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Tiếng Anh cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Như Quỳnh
   Sinh ngày: 17/02/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thái Khương-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì cấp huyện môn Lịch sử
   Năm học: 2016 - 2017
   Đoàn Thị Thời
   Sinh ngày: 18/03/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ấp Kinh Dương-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn Điền Kinh cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Xuân Tú
   Sinh ngày: 07/07/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thái Khương-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn Vật lý; giải Nhì Điền kinh cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Bùi Thị Tuyết
   Sinh ngày: 15/06/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Kinh Trang-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhất huyện - KK tỉnh môn Lịch sử - Thi đỗ THPT Nguyễn Trãi
   Năm học: 2016 - 2017
   Bùi Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 23/10/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kinh Trang-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba cấp huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Mai Hoa
   Sinh ngày: 17/03/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kinh Dương-Thái Dương - Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhất huyện - Nhì tỉnh môn Thể dục
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Huệ
   Sinh ngày: 01/03/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Ấp Hà-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhất huyện - Ba tỉnh môn Địa lý
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Văn Quyết
   Sinh ngày: 08/03/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kinh Dương-Thái Dương-Bình Giang-Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba cấp huyện môn Thể dục
   Năm học: 2016 - 2017
123