PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Bài tập làm tại nhà Toán 6_Tuần từ 9.3.2020 09/03/2020 [HyperLink19]
2 Bài tập làm tại nhà Toán 7_Tuần từ 9.3.2020 09/03/2020 [HyperLink19]
3 Bài tập ôn Chương III Toán 9 (Bài tập làm trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid 19) 03/03/2020 [HyperLink19]
4 Bài tập ôn Chương III Toán 8 (Bài tập làm trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid 19) 03/03/2020 [HyperLink19]
5 Trả lời 2 câu hỏi tự luận về giáo dục an toàn giao thông 02/03/2020 [HyperLink19]
6 Bài tập Toán 7 (Bài tập làm trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19) 29/02/2020 [HyperLink19]
7 Bài tập Toán 6 (Bài tập làm trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19) 29/02/2020 [HyperLink19]
8 Bài tập ôn tập tại nhà tiếng Anh 9 trong khi nghỉ phòng dịch CoVid-19 28/02/2020 [HyperLink19]
9 Bài tập môn T.Anh 8 (Dùng cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19) 19/02/2020 [HyperLink19]
10 Bài tập môn T.Anh 7 (Dùng cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19) 19/02/2020 [HyperLink19]
11 Bài tập môn T.Anh 6 (Dùng cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19) 19/02/2020 [HyperLink19]
12 Bài tập môn Toán 7 (Dùng cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19) 19/02/2020 [HyperLink19]
13 Bài tập môn Toán 6 (Dùng cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19) 19/02/2020 [HyperLink19]
14 CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ 9 10/02/2020 [HyperLink19]
15 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 9 10/02/2020 [HyperLink19]
16 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 9 10/02/2020 [HyperLink19]
17 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 9_2019-2020 10/02/2020 [HyperLink19]
18 Thời khóa biểu HK I_2017-2018 03/09/2017 [HyperLink19]
19 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II_2016-2107 26/03/2017 [HyperLink19]
20 Thời khóa biểu HK I_2016-2017(Lần 2) 27/08/2016 [HyperLink19]
    
1234