PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thời khóa biểu HK I_2017-2018 03/09/2017 [HyperLink19]
2 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II_2016-2107 26/03/2017 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu HK I_2016-2017(Lần 2) 27/08/2016 [HyperLink19]
4 Thời khóa biểu Học kì I_2016-2017 19/08/2016 [HyperLink19]
5 Phân công chuyên môn Học kì I_ 2016-2017 18/08/2016 [HyperLink19]
6 Thời khóa biểu học kì II_2015-2016 23/04/2016 [HyperLink19]
7 Phân công chuyên môn học kì II_2015-2016 23/04/2016 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu học kì II_2015-2016 23/04/2016 [HyperLink19]
9 Phân công chuyên môn học kì II_2015-2016 23/04/2016 [HyperLink19]
10 Thời khóa biểu học kì I_2015-2016 23/04/2016 [HyperLink19]
11 Phân công chuyên môn học kì I_2015-2016 23/04/2016 [HyperLink19]
12 Thời khóa biểu học kì I_2015-2016 23/04/2016 [HyperLink19]
13 Phân công chuyên môn Học kì I_2015-2016 23/04/2016 [HyperLink19]
14 Tổng số tiết đã thực hiện trong 26 tuần (đến 5/3) 17/03/2016 [HyperLink19]
15 Chiến lược phát triển THCS Thái Dương 18/02/2016 [HyperLink19]
16 TKB HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 23/08/2014 [HyperLink19]
17 KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG 2013-2014 19/04/2014 [HyperLink19]
18 H.D ÔN TẬP CUỐI NĂM CÁC MÔN (Phòng GD&ĐT gửi) 16/04/2014 [HyperLink19]
19 NỘI DUNG BD HSG LỚP 6, 7, 8 NĂM HỌC 2013-2014 29/03/2014 [HyperLink19]
20 CÔNG VĂN CỦA SỞ GD VÀ ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VỀ Đ.C NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 28/03/2014 [HyperLink19]
    
123