PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc khen-thưởng 15 cá nhân của Trường THCS Thái Dương đạt Danh hiệu Lao động Tiên tiến năm học 2012-2013 25/9/2013 [HyperLink19]
2 Báo cáo số lượng bài tham gia cuộc thi tìm hiểu "Luật biển Việt Nam" của Trường THCS Thái Dương năm học 2013-2014 25/9/2013 [HyperLink19]
3 Hồ sơ Trường THCS (EMIS) của Trường THCS Thái Dương đầu năm học 2013-2014 (Kèm theo số liệu HS bỏ học trong hè) 24/9/2013 [HyperLink19]
4 Báo cáo thống kê THCS Công lập về trường lớp, học sinh và CBGV của Trường THCS Thái Dương năm học 2013-2014 24/9/2013 [HyperLink19]
5 Quyết định về việc thành lập Ban Quản trị phần mềm quản lý điểm cấp Trường của Trường THCS Thái Dương năm học 2013-2014 23/9/2013 [HyperLink19]
6 Thống kê Giáo viên dạy giáo dục công dân 18/9/2013 [HyperLink19]
7 Báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện quy chế công khai và các khoản thu đầu năm học 2013-2014 (kèm theo biểu mẫu) 18/9/2013 [HyperLink19]
8 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 12/9/2013 [HyperLink19]
9 Danh sách CB-GV của Trường THCS Thái Dương tập huấn phổ biến pháp luật về trật tự ATGT năm học 2013-2014 10/9/2013 [HyperLink19]
10 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khảo sát chất lượng của Trường THCS Thái Dương đầu năm học 2013-2014 09/9/2013 [HyperLink19]
11 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS của Trường THCS Thái Dương đầu năm năm học 2013-2014 06/9/2013 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Kiều Oanh Tổ phó Tổ KHXH của Trường THCS Thái Dương năm học 2013-2014 03/9/2013 [HyperLink19]
13 Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ Tổ phó Tổ KHTN của Trường THCS Thái Dương năm học 2013-2014 03/9/2013 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Dịu Tổ trưởng Tổ Văn phòng Trường THCS Thái Dương năm học 2013-2014 03/9/2013 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hiểu Tổ trưởng Tổ KHXH của Trường THCS Thái Dương năm học 2013-2014 03/9/2013 [HyperLink19]
16 Quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Duy Lăng Tổ trưởng Tổ KHTN Trường THCS Thái Dương năm học 2013-2014 03/9/2013 [HyperLink19]
17 Biên bản họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2013-2014 01/9/2013 [HyperLink19]
18 Báo cáo nhanh số lớp, số học sinh đầu năm học 2013-2014 03/9/2013 [HyperLink19]
19 Quyết định về việc CBGV soạn giáo án bằng máy vi tính năm học 2013-2014 25/8/2013 [HyperLink19]
20 Danh sách CBGV đề nghị soạn giáo án bằng máy vi tính năm học 2013-2014 25/8/2013 [HyperLink19]
12