PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 PPCT mới năm học 2014 - 2015 môn Sử 6 Vũ Thị Trang [HyperLink19]
2 PPCT mới năm học 2014 - 2015 môn Địa 9 Vũ Thị Trang [HyperLink19]
3 PPCT mới năm học 2014 - 2015 môn Địa 8 Vũ Thị Trang [HyperLink19]
4 PPCT mới năm học 2014 - 2015 môn Địa 7 Vũ Thị Trang [HyperLink19]
5 ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ ( tiết 51) Nguyễn Trọng Hinh [HyperLink19]
6 ĐKGD từ tuần 1 - 5 Vũ Thị Trang [HyperLink19]