PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị HoàÂm nhạc6A301111
2Vũ Thị HoàÂm nhạc6B301111
3Vũ Thị HoàÂm nhạc6C291111
4Vũ Thị HoàÂm nhạc7A341111
5Vũ Thị HoàÂm nhạc7B331111
6Vũ Thị HoàÂm nhạc8A321111
7Vũ Thị HoàÂm nhạc8B331111
8Vũ Thị HoàÂm nhạc9A     
9Vũ Thị HoàÂm nhạc9B28    
10Vũ Duy LăngCông nghệ6A301221
11Phạm Thị HuấnCông nghệ6B301221
12Phạm Thị DuyCông nghệ6C291221
13Nguyễn Thị HươngCông nghệ7A341211
14Nguyễn Thị HươngCông nghệ7B331211
15Vũ Thị HằngCông nghệ8A321221
16Vũ Thị HằngCông nghệ8B331221
17Vũ Thị HằngCông nghệ9A251211
18Vũ Thị HằngCông nghệ9B281211
19Bùi Đức BắcĐịa lí6A301111
20Bùi Đức BắcĐịa lí6B301111
21Bùi Đức BắcĐịa lí6C291111
22Bùi Đức BắcĐịa lí7A341211
23Bùi Đức BắcĐịa lí7B331211
24Bùi Đức BắcĐịa lí8A321111
25Bùi Đức BắcĐịa lí8B331111
26Bùi Đức BắcĐịa lí9A251211
27Bùi Đức BắcĐịa lí9B281211
28Vũ Thị Kiều OanhGdcd6A301111
29Vũ Thị Kiều OanhGdcd6B301111
30Vũ Thị ThuGdcd6C291111
31Bùi Đức BắcGdcd7A341111
32Bùi Đức BắcGdcd7B331111
33Bùi Đức BắcGdcd8A321111
34Bùi Đức BắcGdcd8B331111
35Bùi Đức BắcGdcd9A251111
36Bùi Đức BắcGdcd9B281111
37Nguyễn Đức TruyềnHóa học8A311231
38Nguyễn Đức TruyềnHóa học8B331231
39Nguyễn Đức TruyềnHóa học9A251231
40Nguyễn Đức TruyềnHóa học9B281231
41Vũ Thị Kiều OanhLịch sử6A301111
42Vũ Thị Kiều OanhLịch sử6B301111
43Vũ Thị Kiều OanhLịch sử6C291111
44Vũ Thị Kiều OanhLịch sử7A341211
45Vũ Thị Kiều OanhLịch sử7B331211
46Vũ Thị Kiều OanhLịch sử8A321211
47Vũ Thị Kiều OanhLịch sử8B331211
48Vũ Thị Kiều OanhLịch sử9A251111
49Vũ Thị Kiều OanhLịch sử9B281111
50Vũ Thị XoanMĩ thuật6A301111
51Vũ Thị XoanMĩ thuật6B291111
52Vũ Thị XoanMĩ thuật6C291111
53Vũ Thị XoanMĩ thuật7A341111
54Vũ Thị XoanMĩ thuật7B321111
55Vũ Thị XoanMĩ thuật8A311111
56Vũ Thị XoanMĩ thuật8B331111
57Vũ Thị XoanMĩ thuật9A251111
58Vũ Thị XoanMĩ thuật9B281111
59Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6A302221
60Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6B292221
61Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ6C292221
62Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7A342221
63Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ7B322221
64Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8A322221
65Vũ Thị Hương NhuNgoại ngữ8B332221
66Vũ Xuân HùngNgoại ngữ9A251221
67Vũ Xuân HùngNgoại ngữ9B281221
68Vũ Thị LânNgữ văn6A302351
69Vũ Thị LânNgữ văn6B302351
70Vũ Thị ThuNgữ văn6C292351
71Vũ Thị Minh HàNgữ văn7A342351
72Vũ Thị Minh HàNgữ văn7B332351
73Vũ Thị ThuNgữ văn8A322351
74Vũ Thị ThuNgữ văn8B332351
75Vũ Thị LânNgữ văn9A252361
76Vũ Thị Minh HàNgữ văn9B282361
77Nguyễn Thị HươngSinh học6A301311
78Nguyễn Thị HươngSinh học6B301311
79Nguyễn Thị HươngSinh học6C291311
80Nguyễn Đức TruyềnSinh học7A341311
81Nguyễn Đức TruyềnSinh học7B321311
82Nguyễn Thị HươngSinh học8A321311
83Nguyễn Thị HươngSinh học8B331311
84Nguyễn Thị HươngSinh học9A251311
85Nguyễn Thị HươngSinh học9B281311
86Vũ Xuân HùngSinh học9B28    
87Vũ Trọng VĩnhThể dục6A301231
88Vũ Trọng VĩnhThể dục6B301231
89Vũ Trọng VĩnhThể dục6C291231
90Vũ Trọng VĩnhThể dục7A341231
91Vũ Trọng VĩnhThể dục7B331231
92Vũ Trọng VĩnhThể dục8A321231
93Vũ Trọng VĩnhThể dục8B331231
94Vũ Trọng VĩnhThể dục9A251231
95Vũ Trọng VĩnhThể dục9B281231
96Phạm Thị HuấnToán6A302231
97Phạm Thị DuyToán6B292231
98Phạm Thị DuyToán6C292231
99Vũ Duy LăngToán7A342231
100Vũ Duy LăngToán7B332231
101Vũ Đăng ĐồngToán8A322231
102Phạm Thị HuấnToán8B332231
103Vũ Đăng ĐồngToán9A252231
104Vũ Đăng ĐồngToán9B282231
105Phạm Thị HuấnTự chọn6A301221
106Phạm Thị HuấnTự chọn6B301221
107Phạm Thị HuấnTự chọn6C291221
108Phạm Thị HuấnVật lí6A301121
109Vũ Thị HằngVật lí6B301121
110Vũ Thị HằngVật lí6C291121
111Vũ Duy LăngVật lí7A341121
112Vũ Duy LăngVật lí7B331121
113Vũ Đăng ĐồngVật lí8A321121
114Vũ Đăng ĐồngVật lí8B331121
115Vũ Thị HằngVật lí9A251221
116Vũ Thị HằngVật lí9B281221